Toldnes Båt- og Undervanns Besiktigelse tilbyr bl.a følgende tjenester til private og bedrifter:
- Rådgivning ved salg / kjøp av fritidsbåt <50 fot
- Besiktigelse ved salg / kjøp av fritidsbåt <50 fot
- Bistand ved visning, evt. foreta visning for kunde
- Skriftlig besiktigelsesprotokoll om salgsobjektet
- Besiktigelse/filming av skrog, propell etc med undervannsdrone
- Rådgivning og bistand ifm overtagelse og henting av båt
- Filming av bryggefortøyninger, iler, bryggefundamenter o.l. med undervannsdrone


Kontakt Marius på +47 906 62 688 / marius@toldnesbaat.no 

Org. nummer: 929 243 188